Sök dörr

Gör så här

– Börja med signalen för ”sök”.
– Sätt dubbelkrokens fingertoppar mot ryggen.
– Gör några små långsamma cirkelrörelser.
– Fortsätt med signalen för ”dörr”.
– Lägg J-handens sida mot ryggen.
– ”Vinka” med fingrarna några gånger (som att en dörr öppnas och stängs).

Illustration av signalen för sök dörr