Sök kant, alternativ 1

Gör så här

– Börja med signalen för ”sök”.
– Sätt dubbelkrokens fingertoppar mot höger skuldra.
– Gör några små långsamma cirkelrörelser.
– Fortsätt med signalen för ”kant”.
– Lägg J-handens sida mot ryggen.
– Dra handen neråt.

Tips: Den här signalen för ”kant” kan också göras med pekfingrets fingertopp.

Illustration av signalen för sök kant, alternativ 1