Sök stolpe

Gör så här

– Börja med signalen för ”sök”.
– Sätt dubbelkrokens fingertoppar mot ryggen.
– Gör några små långsamma cirkelrörelser.
– Fortsätt med signalen för ”stolpe”.
– Sätt pekfingrets fingertopp mitt i cirkeln.
– Tryck till en gång.

Illustration av signalen för sök stople