SRF erbjuder ny kurs i synkunskap

Synskadades Riksförbund har tagit fram en utbildning för dig som arbetar med personer med synnedsättning och för dig som vill ha komplett utbildning till syninstruktör.

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om hur synskadade kan ges stöd i sin hemmiljö, samt ge träning i användning av förskrivna hjälpmedel.

Kursen startar 12 oktober och omfattar fyra veckors studier fördelade på två internatveckor på Almåsa Havshotell. Däremellan finns tid för hemstudier och utbildningen avslutas med en hemuppgift som redovisas i januari 2021.

För dig som vill bli syn- och hörselinstruktör kommer även en kurs i hörselkunskap under våren 2021. För en komplett utbildning till syn- och hörselinstruktör behöver du gå båda kurserna.

Du hittar mer information om anmälan och utbildningens upplägg på SRF:s hemsida.