Allt om dövblindhet på ett ställe

Illustration av de olika aspekterna av dövblindhet

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor försöker vi därför samla, utveckla och sprida användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Om du har några frågor om hemsidan eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Månadens artikel

Premiär för temadag om taktil kommunikation

Hur kan kroppen användas för att kommunicera med andra? Det fick deltagarna på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) gemensamma temadag om taktil kommunikation veta vid premiären i Örebro den 23 november.

Premiär för temadag om taktil kommunikation

Hur kan kroppen användas för att kommunicera med andra? Det fick deltagarna på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) gemensamma temadag om taktil kommunikation veta vid premiären i Örebro den 23 november.

Lästips från artikelarkivet:

Per i skjorta oc tröja framför ett blyinfattat fönster i blått, gult, grönt och rött.

Det är aldrig för sent att utveckla kommunikation

Vad är kommunikation? Hur har synen på den förändrats genom åren? Och vad händer när den inte fungerar?
Välkommen att titta på de fyra filmer som vi har gjort med Per Nyling, som i trettio år arbetat med personer med medfödd dövblindhet
— Att få social kompetens är lätt för ett normalt barn men när varken syn eller hörsel fungerar blir världen så mycket mindre. Det första som går förlorat är den sociala samspelskompetensen som är grunden för kommunikation, säger Per Nyling.
Vi hoppas filmerna ska bli till glädje och inspiration och passar också på att önska Glad Påsk!

Aktuella utbildningar hos oss

översikt på ett informationsmaterial med 8 tecknade bilder och text utlagda på två sidor, foto

Ny guide: Tecken i taktil kommunikation

För att kommunicera med ett barn som är född med dövblindhet behöver vi förlita oss på känseln – även om barnet har både syn- och hörselrester. Men hur kan du som finns i barnets närhet anpassa tecken från teckenspråket till en taktil form? I vår senaste guide har vi sammanfattat råd för att öka kunskapen om hur du på detta sätt kan stödja barnets kommunikationsutveckling.

Alla tre barnprojektens framsida

Ta del av våra projektrapporter

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har nu publicerat tre delrapporter om barn och ungdomar med dövblindhet. Dessa går att beställa i tryckt format under våra publikationer, eller ladda ner som PDF. Projektet har genomförts under perioden 2018-2021 och är en kartläggning av erfarenheter av insatser och stöd till barn och ungdomar med dövblindhet och deras närstående. Del 1 är ett intervjuprojekt som fokuserar på stöd och insatser från regionernas habiliteringsverksamheter. Del 2 sammanställer vetenskapligt publicerad forskning om interventioner till barn och ungdomar med dövblindhet. Del 3 kartlägger erfarenhetsbaserade metoder och insatser med fokus på kommunikation, tillgång till information samt rumslig orientering och förflyttning.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.