Våra forum

Här kan du ansluta dig till ett yrkesspecifikt eller ämnesspecifikt diskussionsforum, för att utbyta erfarenheter, dela material, metoder och mycket annat. Forumen är bara avsedda för dem som i sin profession möter personer med dövblindhet.

För att delta i ett (eller flera) forum behöver du registrera dig. Eftersom alla grupper är slutna behöver du därefter logga in med ett lösenord på respektive forum.

Registrera dig som forumdeltagare här

Gå vidare till ett forum