Om forum för frågor kring teknik och hjälpmedel

Syfte

Ett forum där professionella som förskriver, anpassar och/eller utbildar personer med dövblindhet i teknik och hjälpmedel samt professionella som i vardagen stöttar personer med dövblindhet ska kunna utbyta erfarenheter, ställa och svara på konkreta frågor, diskutera metoder och annat som är kopplat till teknik och dövblindhet. Syftet för deltagande bör vara att man önskar utveckla sina kunskaper om teknik/hjälpmedel och dövblindhet kopplad till sin profession och/eller vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra. 

Kriterier för att vara med

Att man har en anställning där man arbetar med teknik och hjälpmedel för personer med dövblindhet. Det kan vara som anställd i en regions re-/habiliteringsverksamhet, Arbetsförmedlingen, SPSM, på ett boende, i en förskola, skola med flera eller som en konsult till dessa. Ansökan godkänns eller avslås av samordnare för teknik och hjälpmedel inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Regler

Hänsyn måste tas till sekretess, vilket gör att frågor eller kommentarer inte får vara skrivna så att de kan härledas till en brukare/patient.

I forumet kan man inte göra anonyma inlägg.

Alla inlägg kommer att granskas av samordnare för teknik och hjälpmedel inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

God ton ska hållas. Inlägg som kan uppfattas stötande, diskriminerande eller kränkande är ej tillåtna och kommer att raderas. Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som skrivs i ett uppenbart kommersiellt syfte.

Deltagare som inte längre uppfyller kriterierna eller upprepade gånger gör inlägg som strider mot forumets spelregler kommer att uteslutas.

Registrera dig som forumdeltagare här!