Om forum för socialkurativa frågor

Syfte

Ett forum där kuratorer som möter personer med dövblindhet i sin yrkesutövning i syfte att erbjuda habilitering och rehabilitering ska kunna utbyta erfarenheter, dela material, diskutera förhållningssätt, metoder och annat som rör dövblindhet. Syftet för deltagande bör vara att man önskar utveckla sina kunskaper om dövblindhet kopplad till sin profession.

Kriterier för att vara med

Att man har en anställning som kurator i någon habiliterings- eller rehabiliteringsverksamhet inom en region där man möter personer med dövblindhet. Ansökan godkänns eller avslås av samordnare för psykosociala frågor inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Regler

Hänsyn måste tas till sekretess, vilket gör att frågor eller kommentarer inte får vara skrivna så att de kan härledas till en brukare/patient.

I forumet kan man inte göra anonyma inlägg.

Alla inlägg kommer att granskas av samordnare för Nationellt kunskapscenter för psykosociala frågor.
God ton ska hållas. Inlägg som kan uppfattas stötande, diskriminerande eller kränkande är ej tillåtna och kommer att raderas. Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som skrivs i ett uppenbart kommersiellt syfte.

Deltagare som inte längre uppfyller kriterierna eller upprepade gånger gör inlägg som strider mot forumets spelregler kommer att uteslutas.

Registrera dig som forumdeltagare här!