Kommunikation

Dövblindhet, oavsett graden av funktionsnedsättningar eller när i livet dövblindheten inträffar, skapar hinder för kommunikation och samspel med andra människor.

Alla former av kommunikation och informationstillägnande påverkas, både att kunna läsa skriven text och att kunna direktkommunicera med andra människor. Personer med dövblindhet använder olika metoder och strategier för att kommunicera och för att kunna ta till sig information. Ibland kan  metoderna vara mycket personliga och individuella. Båda sinnena – syn och hörsel – behöver kompenseras i kommunikationen. Vid all kommunikation med personer med dövblindhet måste därför inte bara det som sägs, utan också det som syns och sker i rummet tas i beaktande. Dövblindhet ökar också behovet av att kompensera med andra sinnen framför allt känseln – det taktila sinnet. Vid kommunikation behöver därför eventuell syn- och hörselfunktion utnyttjas optimalt och det taktila sinnet behöver utvecklas för att kunna kompensera.

Porträttfoto: Caroline Lindström, medarbetare Nkcdb.Samordnare kommunikation

Samordnare för resursgrupp kommunikation är Caroline Lindström. Har du en fråga om kommunikation och dövblindhet är du välkommen att kontakta Caroline på telefon 072-551 25 24. Du kan också rikta din fråga direkt till resursgruppen via e-post: kommunikation@nkcdb.se.