Lästips

På den här sidan har vi samlat ett urval med lästips som handlar om kommunikation och  dövblindhet.

Publikationer

Arman, K. (2009). Att göra det osynliga synligt. SPSM. (PDF-dokument, 3 kB)

Arman, K. (2009). Från upplevelse till samtal. SPSM.

Arman, K. (2014). Video som redskap. SPSM (PDF-dokument, 818 bytes)

Bjerkan, B. (2014) Sosial kontakt og kommunikasjon mellom voksne med medfødt døvblindhet og ansatte i et bomiljø.

Brede, K. S. (2013). Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet. Taktil kommunikasjonsutvikling hos personer med medfødt døvblindhet i tilknytning til bygging av «BUA-MI»,

Brede, K. S. (2014). Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – Videreføring

Broddstedt, Ulrica (2020) Att kunna göra sin röst hörd: en fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation. Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Bäckgren, K., Eriksson, L. (2016). Dövblindtolkning -ett studiematerial. Örebro: Bok

Eriksson, L. (2011). En liten GRÖN bok om Dövblindtolkning. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Göransson, L., Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för Stöd. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Lund: Bok & PDF

Muruvik Vonen, A., Kastrup Pedersen, B., Foote, C., Lindström, C., Tuomi, E., m.fl. (2018). Creutz, M., Buelund, H S., Melin, E., Schjøll Brede, K., (Red.) Hvis du kan se det, kan du understøtte det. Nordens välfärdscenter. PDF

Endresen, Å. E., Rieber-Mohn, B. og Johannessen, A. M., (2015) På vei mot et taktilt språk – Hva skal til for å få det til? Rapport fra prosjektet ”På vei mot et taktilt språk. Statped 2015.

Hart, P. (2010). Moving beyond the Common Touchpoint. Discovering language with congenitally deafblind people. Dissertation. University of Dundee. Dundee

Køppe, S., Nicholas, J., m.fl. (2013). Kropslig og taktil sprogudvekling. Dammeyer, J., Nielsen, A. (Red.). Danmark. Bok

Lindström, C. (2015). Att beröra omvärlden med partnerns händer : – En fallstudie om taktil/kroppslig kommunikation och om möjligheter till att utveckla ett språk. PDF

Malmgren, S. (2014). Att känna tillsammans. Hur känslor visar sig hos tre ungdomar med medfödd dövblindhet och hur de bekräftas av pedagoger. Göteborg universitet.

Mesch, J., & Holmström, I. (2018). Teckenspråkskommunikation och nyttjande av teckenrummet i dialog mellan personer med dövblindhet. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Miles, B. (1998). Att ”tala” händernas språk från hand till hand. The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind Helen Keller National Center Perkins School for the Blind, Teaching Research. PDF

Nafstad, A., Rødbroe, I. (2013). Kommunikativa relationer. Finspång: Bok

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (2019). Med kroppen som redskap. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser I. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Kontakt och Socialt samspel II. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet:Att skapa mening III. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2009). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Övergång till kulturellt språk IV. Finspång: Bok

Stat ped Norge Veileder. (2018). Personer med medfødt døvblindhet – hvordan kan vi forstå hverandre? Stat ped Norge Veileder. Norge

Tobiason Jackson, G., Gustafsson, I., Edlund, M. (2012). Samspråk. SPSM. Bok

 

Artiklar om kommunikation och dövblindhet

Journal of deafblindstudies on communication

 

Hemsidor

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sverige

Socialstyrelsen, Danmark

Nationell kompetensservice för dövblinda, Norge

Nordens välfärdcenter

Statped, Norge

Materialcenter, Danmark

National Centre on Deafblindness, USA

Sense, England

Sense, Australien

Deafblind International

Helen Keller National Center, USA

DeafBlind Services, Kalifornien

Deafblind information, Australien