Lägen

Illustration av kroppens olika delarSocialhaptiska signaler ges på något av de neutrala kroppslägena; rygg, arm, ben, hand eller fot. Oftast används ryggen eftersom det är en stor yta. För att lättast uppfatta en signal behöver den utföras långsamt och ganska stort, därför blir ryggen en användbar yta. Prova dig fram till det som passar dig bäst. De flesta signaler kan utföras på vilket neutralt läge som helst, medans andra har fasta placeringar. Läs beskrivningen vid varje signal.