Mer om socialhaptiska signaler

Socialhaptiska signaler handlar om att skapa mening och sammanhang. Det är ett effektivt sätt att få en uppfattning om miljön, rummet och situationen man befinner sig i, eller för att förmedla form och storlek på något. Det är också användbart för att bekräfta i en kommunikationssituation, för att förmedla olika känslor och sinnesstämningar eller andra icke-språkliga budskap.

Ett komplement här och nu

Socialhaptiska signaler uppfattas med det taktila sinnet och är tänkta att fungera som ett komplement till det talade eller tecknade språket i en kommunikationssituation. Signalerna stärker och kompletterar andra former av mellanmänsklig kommunikation. Du kan använda signaler för ren information, som varning, som kompletterande kommunikation i socialt samspel eller när händerna är upptagna med annat.

Personer med dövblindhet har varierande behov av socialhaptiska signaler. Signalerna ges på neutrala ställen på kroppen och är bundna till situation, sammanhang, rum och orientering. Socialhaptiska signaler går inte att använda för att prata dåtid eller framtid, utan är något som används här och nu.

Gemensam överenskommelse

Det är olika vilka signaler man behärskar och vad det är man önskar få förmedlat i olika situationer. I en privat familjesituation kanske man vill ha det på ett sätt och i en arbetssituation eller under en föreläsning på ett helt annat sätt. Därför behövs det en överenskommelse med den man kommunicerar med om vad som viktigt att få information om i den aktuella situationen och hur det ska förmedlas.

Personer med medfödd dövblindhet

När det gäller personer med medfödd dövblindhet kan det vara svårare att bygga på gemensam överenskommelse. Prova med en eller två signaler i taget och försök att avgöra om de de bidrar till att skapa mening och sammanhang.  Innan du introducerar signaler är det viktigt att du har tänkt igenom hur en signal kan vara ett komplement och stötta språkandet eller hur en signal kan bidra till att skapa en bättre tillgång till omvärlden och göra den tillgänglig och begriplig. Kom ihåg att socialhaptiska signaler inte är är tänkta att ersätta tal, teckenspråk eller taktilt teckenspråk, utan är ett komplement.

Är TaSSeLs samma sak som socialhaptiska signaler?

TaSSeLs och socialhaptiska signaler är två olika metoder som båda bygger taktila signaler. TaSSeLs står för Tactile Signing for Sensory Learners. Det finns en del likheter och därför förväxlas metoderna ibland. Nkcdb rekommenderar socialhaptiska signaler till personer med dövblindhet eftersom dessa bygger på tecken från teckenspråket och kan ge en ingång till eller skapa förutsättningar för att utveckla teckenspråk. Om personen redan kan en del teckenspråk blir det lättare att ta till sig dessa signaler då det blir en igenkänning. Jämförelsen nedan kan användas som klargörande i skillnader och likheter mellan de båda metoderna.

 

TaSSeLs    Socialhaptiska signaler
Vad? Ett taktilt signalsystem som kommer från England och består av 49 olika taktila signaler. Ett system för att tydliggöra och i huvudsak förbereda personen på att något snart ska hända. Socialhaptiska signaler är tänkta att fungera som ett komplement till det talade eller tecknade språket i en kommunikationssituation.

En metod för att förmedla icke-språkliga budskap som känslor och hur det ser ut i rummet (se ovan).

Av vem? Utformad av seende och hörande personer. Utformad av personer med förvärvad dövblindhet. Materialet bygger på samlade erfarenheter från dessa personer och utvecklas kontinuerligt.
För vem? Avsett för personer med flerfunktionsnedsättning på tidig kommunikativ nivå. Kan även användas av personer med grav synnedsättning.

 

Avsett för personer med dövblindhet. Kan även användas av personer med synnedsättning.

 

Hur? Utförs genom en kombination av tal och beröring där en partner säger kärnordet och samtidigt utför den taktila signalen hand-under-hand eller på personens kropp.

 

Ges på neutrala zoner på kroppen, är kopplade till situation, sammanhang, rum och orientering och utförs i realtid.