Socialhaptiska signaler

Materialet med socialhaptiska signaler är uppdelat i olika kategorier för att lättare kunna användas. Utöver nedanstående kategorier finns ytterligare en på gång som heter ”Vid datorn”. Vi räknar med att ha adderat den under hösten 2021. I nuläget finns enbart beskrivande texter för signalerna (alltså inte illustration och film). Du som är intresserad av att få del av enbart beskrivningarna för de här signalerna kan mejla till linda.eriksson@nkcdb.se.

Illustration för signalen förvånad