Medicinska frågor

Vi erbjuder expertstöd kring medicinska frågeställningar som rör utredning och diagnosticering av dövblindhet.

Det gör vi genom att förmedla kunskaper och ge råd och konsultation till ansvarig sjukvårdshuvudman kring specifika diagnoser och behandling, prognos och konsekvenser av dessa. Här hittar du också filmer och artiklar om olika diagnoser samt medicinska vårdprogram för CHARGE, Alströms och Ushers syndrom.

Porträttfoto: Helene Engh, medarbetare Nkcdb.Kontaktperson medicinska frågor

Helene Engh är biträdande verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Det är Helene som samordnar kontakten med våra sakkunniga för medicinska frågor. Har du en medicinsk fråga är du välkommen att kontakta Helene på telefon 072-535 84 22. Du kan också mejla din medicinska fråga till: medicinskt@nkcdb.se.