Vårdprogram

Våra vårdprogram syftar till att belysa framför allt medicinska problem i samband med ett specifikt syndrom. Här beskrivs ett stort antal medicinska problem som olika vårdgivare behöver ha kontroll och överblick över. Vi hoppas att dessa program kan vara till hjälp och stöd för såväl vårdgivare som personer med dövblindhet och deras anhöriga.

Vårdprogram för nedladdning

Checklistor för nedladdning

Publikationerna ovan innehåller checklistor som du kan ladda ned i pdf-format här.

Checklista medicinskt vårdprogram CHARGE (pdf, 296 kB)

Checklista medicinskt vårdprogram Alströms (pdf, 383 kB)

Checklista vårdprogram Ushers syndrom (pdf, 236 kB)