Sakkunniga i psykologiska frågor

Den sociala och känslomässiga delen av livet riskerar att påverkas vid dövblindhet, vilket ofta leder till en psykisk belastning i personens liv med upplevelser av stress och energiförlust som följd. Ny forskning visar på såväl psykisk som fysisk ohälsa hos personer med dövblindhet. En viktig roll i habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet och deras närstående har därför psykologen. Nkcdb har därför påbörjat arbetet med att organisera expertstöd kring psykologiska frågeställningar.

Du som möter personer med dövblindhet i ditt arbete och har en fråga till våra sakkunniga psykologer, är välkommen att ta kontakt. Mejla din fråga till: psykosocialt@nkcdb.se.

Kvinna i 40-årsåldern med långt hår i mittbena med ljusa slingor, ljusa glasögon och blå skjorta. Hon tittar in i kameran och småler. Foto.

Sofia Hansdotter, sakkunnig i psykologiska frågor

Sofia är legitimerad psykolog och anställd på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor som sakkunnig i psykologiska frågor. Hon har tidigare varit verksam som psykolog vid Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna i Region Skåne och arbetat som psykolog i Dövblindteamet i Stockholm. Sofia har även varit verksam vid Dövenheten i Region Skåne och behärskar teckenspråk.

foto: porträtt Mattias Ehn.

Mattias Ehn, sakkunnig i psykologiska frågor

Mattias är legitimerad psykolog och med. dr. och sakkunnig i psykologiska frågor på Nkcdb. Mattias är verksam som psykolog i Dövblindteamet i Stockholm sedan många år och forskar vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro.