Att utreda psykiska funktioner hos personer med dövblindhet

Att göra psykologiska utredningar och tester hos personer med dövblindhet har sina utmaningar. Standardiserade instrument bygger oftast på att personen ska kunna se och höra. När någon har nedsättningar på båda dessa sinnen behöver man anpassa och ta hänsyn till att personen inte har full syn och hörsel.  Som psykolog kan man behöva anpassa eller frångå gängse manualer och i högre utsträckning förlita sig på observationer.

I menyn till vänster finns en text om att utreda psykiska funktioner hos barn med medfödd dövblindhet. Vår intention är att komplettera med ytterligare texter kring att utreda personer med förvärvad dövblindhet.