Ofrivillig ensamhet och isolering

I detta dokument, som är skrivet av leg psykolog Sofia Hansdotter och socionom Helene Engh, beskrivs konsekvenserna av att inte beviljas insatser som till exempel ledsagning, när man lever med förvärvad dövblindhet. Anledningen till att dokumentet skrevs var att allt fler personer med dövblindhet får bedömningen att de inte tillhör personkretsen enligt LSS. Vår erfarenhet är att detta får konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Vi kände ett behov av att sätta ord på vad som sker när en människa inte ges möjlighet att delta i samhället på samma villkor som andra. Dokumentet kan användas som bilaga till ansökan om insats.

Ofrivillig ensamhet och isolering vid dovblindhet (Word)