Resursgrupp socialkurativa frågor

Efter önskemål från regionerna har Nkcdb bildat en resursgrupp kring socialkurativa frågor. Resursgruppen består av fyra kuratorer och en jurist. Inledningsvis kommer gruppen att arbeta med socialkurativa och juridiska frågor kopplade till aktuell lagstiftning inom området. Så småningom kommer gruppen även att ge stöd i frågor kring fysisk och psykisk ohälsa som en konsekvens av dövblindhet, hantering av livsomställning, stress och energiförlust. En av gruppens viktigaste uppgifter är att ge råd, stöd och vägledning framför allt till regionernas kuratorer som i sitt arbete möter personer med dövblindhet.

Ta gärna första kontakten med oss via e-post: psykosocialt@nkcdb.se. Välkommen med din fråga!

Kvinna i 50-årsåldern med kort, lite grått hår. Snedlugg. Runda, nästan osynliga glasögon. Leende med huvudet lite på sned. Foto.

Helene Engh, socionom

Helene har det övergripande samordningsansvaret för resursgruppen kring socialkurativa frågor. Hon är utbildad socionom och har sedan 1991 arbetat med dövblindfrågor. Bland annat på Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB), inom specialskolorna för döva samt inom Region Skåne, där hon var med och startade upp dövblindenheten. Hennes roll där var först som kurator och sedan som enhetschef. Sedan 2013 är hon anställd som biträdande verksamhet på Nkcdb.

Foto: porträtt Anneli Johansson

Anneli Johansson, kurator

Anneli arbetar som kurator i Region Västerbottens dövblindteam. Hon har tidigare arbetat som kurator i Region Uppsalas dövblindteam. Hennes erfarenhet av kurativt arbete med personer, i alla åldrar, som har dövblindhet är lång. Anneli har bred kunskap om vilka konsekvenser dövblindhet kan få för en person och vilket stöd samhället erbjuder.

Foto: porträtt Camilla Falkegård

Camilla Falkegård, kurator

Camilla är socionom och arbetar som kurator i dövblindteamet i Region Stockholm sedan 2005. Hon har en lång och bred erfarenhet av att bistå samt ge råd och stöd till personer som lever med dövblindhet i olika åldrar.

Foto: porträtt Emma Varga

Emma Varga, kurator

Emma arbetar som kurator i Region Örebro läns dövblindteam sedan år 2012. Dessförinnan har hon under tio år arbetat som personlig assistent, ledsagare samt avlösare för både barn och vuxna som lever med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Emma har även vuxit upp i en familj där flera av familjemedlemmarna lever med dövblindhet. Hon har därför erfarenheter både som anhörig samt som professionell när det gäller dövblindhet och dess konsekvenser.

Foto: porträtt Ola Linder

Ola Linder, jurist

Ola är verksam vid Independent Living Institute sedan 2016 med fokus på rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning och projektledning. Han examinerar terminsvis uppsatser inom kursen Civilrätt C samt coachar studenter inom kursen Praktisk europaprocess på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Ola är även ideellt engagerad i svenska sektionen av den Internationella juristkommissionen och Disability Rights Defenders Sweden.