Teknik och hjälpmedel

I dag använder vi alla teknik för att möjliggöra och underlätta både kommunikation och tillgång till information. För personer med dövblindhet kan möjligheten att använda tekniken vara skillnaden mellan utanförskap eller delaktighet, mellan ett aktivt socialt liv eller isolering.

Teknikutvecklingen ger ständigt nya utmaningar och nya möjligheter och det är därför vi tycker att det är så viktigt att samla och sprida kunskap inom detta område. Både om hjälpmedel som är specifikt framtagna för personer med dövblindhet och om ny konsumentteknik som kan kompensera för syn- och hörselnedsättningar.

Porträttfoto: Karin Jönsson, konsult Nkcdb.

Samordnare teknik och hjälpmedel

Samordnare för resursgrupp teknik och hjälpmedel är Karin Jönsson. Du som möter personer med dövblindhet i ditt arbete och önskar stöd i frågor om teknik och hjälpmedel är välkommen att kontakta Karin på telefon 073-330 40 21. Du kan också rikta din fråga direkt till resursgruppen via e-post: teknikgruppen@nkcdb.se.