Hörhjälpmedel för personer med dövblindhet

Person som håller i ett papper och vinkar med sin lediga hand.

Till dig som är audionom, eller av andra anledningar redan är insatt i hörhjälpmedel generellt, har vi skapat en sida med specifik information om hörhjälpmedel för personer med dövblindhet. Den hittar du här:

Till dig som förskriver hörhjälpmedel

Är du själv inte redan insatt i hörhjälpmedel, vad de gör och hur de kan användas rekommenderar vi istället denna sida:

Allmänt om hörhjälpmedel

Aktuellt om hörhjälpmedel