Hantering och inlärning av hörhjälpmedel

Det är viktigt att ge alla användare rätt förutsättningar för att lyckas med sina hörapparater och tekniska hjälpmedel. Det som blir speciellt för användare som även har en synnedsättning, är dels att det normalt tar längre tid, dels att de kan behöva mera ingående kunskap och utprovning av olika program. Vad innebär programmen och hur styr jag dem? Även användningen tillsammans med synhjälpmedel behöver läras in. Hur lång tid det behövs för inlärningen är mycket individuellt samt beror på många olika faktorer som förkunskaper, känsel, motorik, kommunikationsförmåga, synstatus och inlärningsförmåga.

Det är lätt att känna sig dum när vi behöver lära oss något nytt. Tyvärr är det en känsla som både sänker självförtroendet och försvårar inlärningen. Därför kan du behöva ge extra uppmuntran och motivering under hela processen. Det kan också vara värdefullt att personen har tillgång till sina eventuella förstoringshjälpmedel vid träning av hjälpmedel.

Kom ihåg att det taktila sinnet ofta är det mest användbara för personer som har dövblindhet. Visa därför primärt ett taktilt arbetssätt. Har personen nytta av sina synrester kommer även synen att användas med automatik, men synen fungerar kanske bara i rätt ljus eller när den inte är uttröttad eller bländad av något annat. Kan personen hantera hjälpmedlen med stöd av en taktil strategi kommer det att fungera i alla situationer.

Fråga också om det skulle vara bra om någon annan kan ge stöd i hantering av hjälpmedlen. Låt i så fall närstående och/eller personal vara med under träningen.

En del personer behöver taktil uppmärkning för att underlätta hantering och bespara energi. Markera till exempel höger hörapparat med en liten kardborre på insidan, och gör samma taktila uppmärkning på hjälpmedel och laddare.

Du behöver erbjuda bruksanvisningar. För att de ska vara tillgängliga behöver du fråga vad som är enklast att ta till sig. Det kan vara en anpassad lathund och/eller bruksanvisning med stor text. Använder personen ett fickminne, kan det vara en god idé att spela in den viktigaste informationen där. Andra läser enklast om de får informationen i ett bra digitalt format, kanske som ren text i ett Word-dokument eller i ett e-postmeddelande.

Träna på nya funktioner efter förmåga och behov. Ta inte allt vid första och andra besöket! Ge enkla hemläxor att träna på och lägg upp en plan för inlärning av hörapparater och hjälpmedel.

Be personen att ta med eventuella talande synhjälpmedel för att göra dem kompatibla med hörapparaterna på bästa sätt.

Uppföljning av förskrivna hörapparater och hjälpmedel är viktigt i syfte att fånga upp om det är något som behöver optimeras eller tränas efter hand. En del personer har progredierande synnedsättning och för dem förändras förutsättningarna successivt över tid.