Teknik och hjälpmedel för personer med medfödd dövblindhet

Den här sidan vänder sig specifikt till dig som arbetar med personer med medfödd dövblindhet. Syftet är att bidra med relevant kunskap och inspiration som du kan ha nytta av i ditt arbete. Här hittar du dels länkar till sidor med viktig bakgrundsinformation du bör känna till, dels länkar till sidor med praktiska och pedagogiska tips. Målet är att ge dig kunskap och insikt i hur du kan göra för att teknik och hjälpmedel ska fungera optimalt. Små saker som kan göra stor skillnad!

Teknik och hjälpmedel är viktigt för utvecklingen

Teknikutvecklingen i vårt samhälle sker i en rasande fart. Personer med medfödd dövblindhet har samma rätt som alla andra i samhället att, utifrån sina förutsättningar vara delaktiga i denna utveckling. Det primära för personer med medfödd dövblindhet är att få utveckla den kommunikation som ligger till grund för den sociala, emotionella och kognitiva utvecklingen. Kommunikationsutvecklingen påverkas av den kombinerade syn- och hörselnedsättningen, vilket i sin tur påverkar åtkomsten till information samt möjligheter till orientering och förflyttning.

Att använda teknik i vardagen och ha kul tillsammans kan vara ett utmärkt sätt att få gemensamt intressefokus. Vid taktil kommunikation är just gemensamt fokus en förutsättning för att kunna dela och samtala om något. Att få uppleva något som blinkar, vibrerar eller låter kan ge många tillfällen för att tillsammans utforska, benämna och samtala kring den gemensamma upplevelsen/aktiviteten. Det är därför viktigt att stimulera de eventuella syn- och hörselrester som finns, men för att kunna vara säker på att personen uppfattar sin omgivning är det önskvärt att arbeta med teknik som kan uppfattas med det kroppsliga/taktila sinnet. Vibrationer, rörelse, luftdrag, struktur, värme och kyla kan var delar i den teknik som personer med medfödd kan uppmärksamma.

Ständigt nya möjligheter

Det viktigaste för personer med medfödd dövblindhet är att få möjlighet och exponeras för situationer som kan bidra till att utveckla samspel och kommunikation. Framsidan av boken Personer med medfödd/tidig dövblindhet - Hur kan vi förstå varandra? Ett foto med en vuxenhand och 2 barnhänder som tillsammans känner på ett löv.Skriften Hur kan vi förstå varandra ger en bra grund för förståelsen.

Som professionella har vi idag stora möjligheter att använda oss av tekniken som pedagogisk verktyg i detta arbete. Teknik i sin vidaste bemärkelse ska ses som ett redskap – inte som en metod. Den ska ingå som en naturlig del i personens lärande och utveckling. Men i arbetet med personer med medfödd dövblindhet har vi inte så mycket erfarenhet av att använda teknik som pedagogisk verktyg − och heller ingen tradition för det. Därför är inte heller kunskaperna särskilt långt utvecklade inom området.

Det finns användbar teknik redan i dag, som dock inte är utvecklad eller anpassad för målgruppen. Det handlar om speciella syn- och hörselhjälpmedel, som i huvudsak provas ut av regionen. Det kan också handla om ”vanlig konsumentteknik, det vill säga produkter som alla kan köpa i butik.

Vi vill poängtera vikten av att som professionell använda och utforska befintlig teknik för att lättare kunna ställa rätt krav på det som är under utveckling. Eftersom det handlar om en så liten målgrupp kommer ingen att utveckla och anpassa den teknik vi behöver utan vår input.

Hör gärna av dig mer frågor, förslag, idéer och exempel till oss på teknikgruppen@nkcdb.se 

Inspirationsmaterial

2016 togs ett inspirationsmaterial fram i ett samarbete mellan Nkcdb, SPSM och Mo Gård LSS. En viktig utgångspunkt för att arbeta med materialet är kunskap om hur kommunikation utvecklas, men också medvetenhet om lärande och utveckling generellt hos personer med medfödd dövblindhet. Målet är att materialet ska ge inspiration till hur teknik kan bidra till att stödja individens utveckling. Det publicerades första gången 2017 och detta material är under omarbetning, men går ännu att nå på denna sida: Inspirationsmaterial