Tabba tillbaka med skift+tabb

Gör så här

– Sätt J-handens sida lodrätt mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Tryck till en gång med handen.
– Flytta handen till vänster utan att släppa kontakten.
– Tryck till igen.
– Denna signal kan du upprepa för att säga ”fortsätt tabba tillbaka” genom att flytta handen och trycka till flera gånger.
– Ett alternativ är att lyfta handen, sätta den längre till vänster och trycka till igen.

illustration för signalen tabba tillbaka med skift+tabb