Tal, tysta talet (med ctrl), alternativ 1

Gör så här

– Lägg båda J-händernas handflator mot mitten av ryggen.
– Dra händerna snett neråt och utåt med en långsam rörelse.
– Denna signal kan också göras med bara den ena handen.

illustration för signalen tal tysta talet (med ctrl), alternativ 1