Temadag om taktil kommunikation

Specialpedagogiska skolmyndighetens Resurscenter Dövblind och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor bjuder in till en dag om taktil kommunikation 16 november.

De flesta personer med medfödd dövblindhet upplever världen via kroppen. De kommer därför i hög grad att uttrycka sig kroppsligt/taktilt.

Deltagarna får genom denna temadag vetskap om hur taktil kommunikation kan användas i det praktiska arbetet med barn och vuxna med medfödd dövblindhet.

Med taktil kommunikation menas här att vi använder det taktila sinnet för att på olika sätt mötas i kommunikation. Det kan vara teckenspråk som tecknas direkt i händerna, eller på kroppen. Det kan vara andra kroppsliga uttryck som vi bemöter och utvecklar i samspelet.

Deltagarna får en inblick i hur flerpartsamtal kan gynna kommunikationsutvecklingen. Vidare presenteras hur känslomässiga uttryck kan bli en del av kommunikationen.

Programmet kommer att varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar.