Tematräff i Jönköping 3 april

Vad innebär dövblindhet för barn och elever? Hur kan du som yrkesverksam skapa ökad delaktighet och tillgänglighet i lärmiljön? Hur utformas  stöd och anpassning på bästa sätt?
Det är några av de frågor som diskuteras på den temadag som , Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar 3 april.
Innehållet ser ut så här i korthet:
  • Om Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • Vilka tillhör gruppen med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet?
  • Orsaker till kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.
  • Pedagogiska och sociala konsekvenser av kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.
  • Specifika insatser för personer med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.
  • Taktil språklighet – vad är det?
  • Sammanfattning kombinerad

Tematräffen pågår mellan kl 13:00 och 16:00. Den är kostnadsfri.