Tillgänglighet inför valet 2022

Söndagen den 11 september är det val i Sverige.  Det är Valmyndigheten som ska säkerställa att alla kan ta del av information kring valet och rösta på lika villkor.

För den som lever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet erbjuder Valmyndigheten bland annat:

  • Punktskriftskuvert, det vill säga ett material med punktskrift som består av 30 kuvert. Kuverten med punktskrift innehåller partivalsedlar samt tre blanka valsedlar för vardera val. Beställ materialet på telefon 020-825 825.
  • Information om det svenska valsystemet på teckenspråk på Valmyndighetens webbplats.
  • Budröstning, det vill säga möjligheten att låta någon annan ta med min röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Här kan du se en film om hur det går till att rösta genom bud:

En person som har förlorat sitt röstkort kan beställa ett nytt via e-post för egen utskrift, eller få det med vanlig post.  Beställ ett dubblettröstkort hos Valmyndigheten här.

Om tillgängligheten brister

Funktionsrätt Sverige påminner om att den som vill rapportera hinder för rösträtt kan vända sig till Funktionsrättsbyrån. De har en process för att samla in och dokumentera data om brister i tillgänglighet när det gäller rätten att delta i valet och att kunna rösta.