TV4 uppmärksammar Torbjörns utmaning!

För att sprida kunskap om dövblindhet ska han cykla 240 mil – från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Nu har han kommit till Stockholm och besöker Nyhetsmorgons studio. Här berättar Torbjörn Svensson, initiativtagare Deafblind Challenge, att han vill ha ett samhälle för alla.

På länken nedan kan ni se inslaget i textad version:

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/textad-torbj%C3%B6rn-%C3%A4ventyrar-som-d%C3%B6vblind-mina-barn-ska-ha-en-pappa-som-%C3%A4r-delaktig-i-samh%C3%A4llet-12495792