Vad skulle jag säga?

Gör så här

– Lägg sprethanden mot t.ex. ryggen.
– Låt handloven ha kontakt under hela rörelsen.
– ”Trumma” med fingrarna.

Illustration av signalen för Vad skulle jag säga?