Vann en miljon för vibrerande punktskriftsläsare

Porträtt Parivash Ranjbar
Parivash Ranjbar har vunnit  PTS innovationstävling  för att utveckla en taktil punktskriftsläsare.

Den som är punktskriftsläsare tar oftast emot information genom en apparat som är kopplad till en dator eller mobiltelefon.
— Det går inte att samtidigt  utföra en fysisk aktivitet eftersom fingrarna är ockuperade. Det är där VibroBraille kommer in i bilden, säger  Parivash Ranjbar som just vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling om  aktiv fritid.

Med hjälp av prissumman, en miljon kronor, ska hon ta fram en bärbar enhet som gör det möjligt att uppfatta punktskrift genom olika typer av vibrationer på huden.

Jag tänker mig ett band som kan bäras runt armen.  En enkel och användarvänlig sak som fungerar så att det går att skilja vibrationerna från varandra.

Parivash Ranjbar  är dataingenjör och skrev sin doktorsavhandling om signalbearbetningsmetoder för att omvandla miljöljud till kännbara vibrationer. Avhandlingen ledde till Monitor, en dosa som vibrerar på olika sätt beroende på vad som händer i rummet.

Hjälpmedel för ryttare med dövblindhet

I dag forskar hon vid Örebro universitet och Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro.Hon driver också, tillsammans med forskarkollegorna Erik Borg och Dag Stranneby,  utvecklingsbolaget Pariception och har bland annat tagit fram hjälpmedlet Ready-Ride för ryttare med dövblindhet.
Det består av två mobiler och ett antal vibratorer. Dessa sätts på ryttarens fot- och handleder och gör det möjligt att att ta emot instruktioner från ridläraren. Det kan vara  ”sväng till höger” eller ”fortsätt rakt fram”.

Alternativet är att instruktören förmedlar kommandon via en tolk eller assistent som springer bredvid hästen och tecknar i ryttarens hand.

Till skillnad från ReadyRide är VibroBraille inte enbart tänkt för personer med dövblindhet. Även blinda ska kunna använda den.

Braille består av sex små, upphöjda punkter i olika kombinationer som känns av med fingrarna. Utmaningen är att hitta ett sätt för kroppen, huden, att kunna skilja på punkterna som sätts ihop i olika mönster. Två punkter vet vi att vi klarar. Men sex? Här krävs forskning, säger Parivash Ranjbar.

Vibrationer som  varierar

Jag tror att vibrationerna måste variera på olika sätt, kanske även i tid,  och ha olika karaktär. Det gäller att utforma ett vibrationsmönster som går att särskilja och identifiera.

Här kommer försökspersonerna in i bilden.

Förutsättningen är att man behärskar punktskrift. Sen gäller det att se om försökspersonerna kan skilja a från b eller c…

Minst femton blinda och fem personer med dövblindhet ska ingå i projektet men det finns plats för fler.

—  Ju fler deltagare desto säkrare statistik går det att få  fram, säger Parivash Ranjbar.

VibroBraille ska bland annat kunna användas för att ta emot information om att tåget eller bussen är försenat men skulle också kunna användas som säkerhetsutrustning för räddningspersonal i bullriga och rökiga miljöer.

—  I första stadiet fokuserar vi på korta meddelanden från mobilen eller från bussar, tåg eller tunnelbana.

ANNE JALAKAS, text och foto