Grundkurser om dövblindhet hos Nkcdb

Här hittar du datum för kommande tillfällen att delta i våra grundkurser med inriktning på medfödd dövblindhet respektive förvärvad dövblindhet:

Aktuella kurser

Det finns ingen aktuell grundkurs om medfödd dövblindhet, eller så är den aktuella kursen fulltecknad.

Det finns ingen aktuell grundkurs om förvärvad dövblindhet, eller så är den aktuella kursen fulltecknad.