Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målgrupp

Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara personal i verksamheter som syn- och hörselvård, tolktjänst, habilitering, arbetsförmedling, försäkringskassa eller kommun.

Syfte

Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om förvärvad dövblindhet och de konsekvenser det medför gällande bemötande, information, kommunikation och socialt liv, orientering och förflyttning samt fysiskt och psykisk hälsa.
Kursdeltagarna ska också få grundläggande kunskap om anpassningar för att ge förutsättningar för aktivitet, delaktighet och välmående.

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • redogöra för konsekvenserna av förvärvad dövblindhet samt förstå heterogeniteten.
 • känna sig trygga i att bemöta och stötta personer med förvärvad dövblindhet.
 • ge exempel på hur miljön påverkar samt kunna föreslå anpassningar.
 • ge exempel på vart de kan vända sig för att få stöd i sin yrkesutövning.

Innehåll

Kursen har särskilt fokus på följande teman:

 • Om dövblindhet
 • Socialt liv och kommunikation
 • Livsomställning vid dövblindhet
 • Psykisk och fysisk hälsa
 • Information
 • Orientering och förflyttning
 • Teknik och hjälpmedel
 • Behov och rättigheter

Form

Grundkursen består i grundutförandet av två tillfällen med fysiska träffar (2+2 dagar) samt fem tillfällen på distans. Deltagarna kommer att få uppgifter att göra hemma under kurstiden. Träffarna består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Plats och när kurserna genomförs styrs av behov och efterfrågan i landet. Även formen kan ibland förändras utifrån behov och rådande omständigheter.

Vid frågor kontakta monika.estenberger@nkcdb.se