Vibrationsväst som koncentrationsförstärkare och tidshjälpmedel

Kort beskrivning av personen

En person i 25-årsåldern. Har ingen syn-eller hörselrest.

Försiktig med sina händer, trots det, hens främsta verktyg för att utforska sin omgivning.

Motorisk nedsättning, stelopererad hand och arm, använder ståskal, rullstolsbunden m m.

Intressen och personliga egenskaper som är relevanta här.

Musik(vibrationer), dofter, mat och matförberedelse

Beskrivning av tekniken

 

Beskrivning av processen

Vad var er första tanke med västen?

En fortsättning på musiklyssnande utifrån att hen tyckte om vibrationshögtalarna.

Att låsa upp brukarens händer för att ge möjlighet till att känna musik samtidigt som hen utför andra sysslor.

Hur introducerade ni tekniken?

Första tillfället:

Handledare tecknade taktilt MUSIK+VIBRATION+VÄST+VILL+DU, samt plats för västen.

Västen lades igångsatt med låg effekt på ett bord framför brukaren och brukarens personal som satt bredvid med handledare mittemot.

Brukaren hade sin hand på personalens som först kände på bordet(som då också vibrerade) för att sedan föra händerna mot västen.

Brukaren tog sedan sin hand från personalens och kände själv på västen.

Brukaren och personalen undersökte båda västen med sina händer.

Andra tillfället:

Steg 1 repeterades.

Västen lades sedan i brukares knä där brukaren och personal undersökte västen.

Tredje tillfället:

Steg 1 och 2 repeterades.

Sedan lades västen mellan ryggen och rullstolen på brukaren.

Fjärde tillfället:

Steg 1,2 och 3 repeterades.

Handledare och personal hjälpte brukaren att föra in armarna i västen.

Femte tillfället:

Steg 1, 2, 3, 4 repeterades och västen knäpptes.

Sjätte tillfället:

Steg 1 repeterades, brukaren lutade sig sedan framåt och sträckte ut handen.

Handledare gick då direkt till steg 6.

Sjunde tillfället:

Steg 1 direkt till steg 6.

Åttonde tillfället:

Steg 1 direkt till steg 6 för att sedan utföra andra aktiviteter, såsom matlagning där brukarens behov av sina händer är nödvändiga.

 

Brukare, personal och handledare hade konstant fysisk närvaro och kommunikation under samtliga steg. Brukarens reaktioner uppmärksammades, då reaktionerna upplevdes som positiva, skratt och andra reaktioner vi sedan tidigare noterat vara en positiv respons, gjorde att vi kände oss bekväma till att välja att gå vidare i stegen.

 

Eventuell ändrad användning eller utveckling: Hur kom ni på att tekniken kunde användas på ett annat sätt?

Upplevdes mer koncentrerad vilket möjliggjorde att hen kunde vara i andra aktiviteter med bibehållet fokus.

Har användningen påverkat något annat än just stunderna med tekniken?

Vi har noterat färre affektutbrott, möjligtvis då västen har trygg påverkan, ger bättre kroppsuppfattning samt som tidshjälpmedel.

Personal har upplevt minskade spänningar i rygg. Möjligtvis då brukaren kopplar av tack vare ovanstående samt att vibrationerna kan ha en masserande effekt.

Har intresset/användandet minskat eller ökat efterhand?

Ökat

Behov av utveckling eller andra framtida behov?

Skapa och spela in olika spellistor beroende på aktivitet, tidsåtgång samt brukarens dagsform.