Webbinarium om språkande för personer med medfödd dövblindhet

Den 20 april bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till ett webbinarium för att medvetandegöra och belysa hur man kan kommunicera utifrån ett taktilt perspektiv.

I programmet, som pågår kl 13-16, medverkar medarbetare från Specialpedagogiska skolmyndigheten resurscenter dövblind, Mo Gård och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Föreläsningarna kommer att belysa:

  • Autentisk kommunikation
  • Spatiala komponenter som grund för språkandet
  • Språkliga kategorier – ett språk som kommer inifrån

Det gemensamma syftet är att öka kompetensen att kunna se personer som har medfödd dövblindhet som kompetenta och språkande i en kroppslig/taktil form. Alla med intresse för programmets innehåll är välkomna att delta.